Jeg skjærer ut hjertet ditt!

Material: composite
Scale: unknown
Manufacturer: Romeo Models

Аuthor of model: Sergey Popovichenko aka Mr_painter
Date created: 2013